Poštovani,

Obavještavamo Vas da početna ponuda udjela u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

YOU INVEST Solid
YOU INVEST Balanced
YOU INVEST Active

počinje 24.11.2014., a završava 23.12.2014.

Pozivamo sve zainteresirane ulagatelje da se prije ulaganja upoznaju s Prospektom i Pravilima te ključnim informacijama za ulagatelje.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna za svaki fond, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u pojedinom fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 3 radna dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 30.12.2014. godine.

Erste Asset Management d.o.o.