YOU INVEST Solid

YOU INVEST Solid ulagateljima nudi konzervativnu strukturu različitih vrsta imovine. Unutar obitelji proizvoda YOU INVEST, ovo je fond za ulagatelje koji su skloni minimalnom riziku. Kao rezultat, pretpostavljeni rast neto vrijednosti imovine je niži, a sam fokus je na stabilnosti cijena. Naši stručnjaci konstantno prate portfelj te ga optimiziraju u skladu s prilikama na tržištu. Upravljanje fondovima provodi se na temelju evidentiranog i strukturiranog investicijskog procesa.

Unutar obitelji proizvoda YOU INVEST, YOU INVEST Solid je fond za ulagatelje koji su skloni minimalnom riziku. Kao rezultat, pretpostavljeni rast neto vrijednosti sredstava je manji. Fokus je na stabilnosti cijena.

Izloženost riziku

Do 20% sredstava kojima se upravlja ulaže se izravno ili preko drugih investicijskih fondova u rizičnu imovinu. U kontekstu ovog ulaganja, dionice i obveznice s visokim prinosom, između ostalih, smatraju se riskantnima. Aktivno se upravlja izloženošću riziku te ona može fluktuirati od 0 do 20% tijekom vremena.

Omjer vrsta imovine

Izračun omjera različitih vrsta imovine u portfelju dinamično se mijenja. Različiti rasponi određuju se prema sklonosti riziku. Cilj je postići maksimalne prinose uzimajući u obzir profil rizika/prinosa.

Dokumenti

Prospekt i pravila You Invest Solid

Ključni podaci za ulagatelje You Invest Solid

Objava o izmjeni Prospekta i Pravila:

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene prospekta i pravila pod upravljanjem Društva:

  • izmijenjena je točka 4.1 prospekta i pravila na način da se cijena udjela u Fondu iskazuje zaokružena na četiri decimalna mjesta umjesto dosadašnja dva decimalna mjesta.

     

Navedene izmjene primjenjuju se od 17. ožujka 2017. godine.