YOU INVEST Balanced

YOU INVEST Balanced nudi ulagateljima uravnoteženu strukturu različitih vrsta imovine. Unutar obitelji proizvoda YOU INVEST, ovo je fond za ulagatelje koji su skloni umjerenom riziku. Uravnoteženi profil rizika/ prinosa ide u prilog ovom rješenju. Naši stručnjaci konstantno prate portfelj te ga optimiziraju u skladu s prilikama na tržištu. Upravljanje fondovima provodi se na temelju evidentiranog i strukturiranog investicijskog procesa.

Izloženost riziku

Do 60% imovine kojom se upravlja ulaže se izravno ili preko drugih investicijskih fondova u rizičnu imovinu. U kontekstu ovog ulaganja, dionice i obveznice s visokim prinosom, između ostalih, smatraju se riskantnima. Aktivno se upravlja izloženošću riziku te ona može fluktuirati od 0 do 60% tijekom vremena.

Omjer vrsta imovine

Izračun omjera različitih vrsta imovine u portfelju dinamično se mijenja. Različiti rasponi određuju se odabranom prema sklonosti riziku. Cilj je postići maksimalne prinose uzimajući u obzir profil rizika/ prinosa.

Dokumenti

Prospekt i pravila You Invest Balanced

Ključni podaci za ulagatelje You Invest Balanced

Objava o izmjeni Prospekta i Pravila:

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila YOU INVEST Active, Prospekta i pravila YOU INVEST Balanced, Prospekta i pravila YOU INVEST Solid:

  • u točki 9.1 dodani su podaci o društvu Erste Asset Management GmbH koje djeluje kao savjetnik fonda.

Navedene izmjene primjenjuju se od 30. svibnja 2018. godine.