YOU INVEST Active

YOU INVEST Active nudi ulagateljima dinamičnu strukturu različitih vrsta imovine. Unutar obitelji proizvoda YOU INVEST, ovo je fond za ulagatelje s najvećom sklonosti riziku te je prikladan za dugoročno povećanje kapitala. Fluktuacije cijena mogu biti značajne. Naši stručnjaci konstantno prate portfelj te ga optimiziraju u skladu s prilikama na tržištu. Upravljanje fondovima provodi se na temelju evidentiranog i strukturiranog investicijskog procesa.

Izloženost riziku

Do 100% imovine kojom se upravlja ulaže se izravno ili preko drugih investicijskih fondova u rizičnu imovinu. U kontekstu ovog ulaganja, dionice i obveznice s visokim prinosom, između ostalih, smatraju se riskantnima. Aktivno se upravlja izloženošću riziku te ona može fluktuirati od 0 do 100% tijekom vremena.

Omjer vrsta imovine

Izračun omjera različitih vrsta imovine u portfelju dinamično se mijenja. Različiti omjeri se određuju prema sklonosti riziku. Cilj je postići maksimalne prinose uzimajući u obzir profil rizika/ prinosa.

Dokumenti

Prospekt i pravila You Invest Active

Ključni podaci za ulagatelje You Invest Active

Objava o izmjeni Prospekta i Pravila:

Društvo Erste Asset Management (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeće izmjene Prospekta i pravila YOU INVEST Active, Prospekta i pravila YOU INVEST Balanced, Prospekta i pravila YOU INVEST Solid:

  • u točki 9.1 dodani su podaci o društvu Erste Asset Management GmbH koje djeluje kao savjetnik fonda.

Navedene izmjene primjenjuju se od 30. svibnja 2018. godine.