Stabilnost

Turbulencije na financijskim tržištima uznemirile su mnoge ulagače proteklih godina, a svijet financija je, razumljivo, izgubio određenu dozu naklonosti i povjerenja. Iz toga razloga, YOU INVEST stavlja stabilnost cijena i povrat prinosa na sam vrh ljestvice prioriteta. Stručnjaci za investicije iz Erste Asset Managementa svakodnevno prate financijska tržišta te aktivno upravljaju vašim sredstvima. Moderna investicijska strategija uz široku diverzifikaciju ulaganja, osiguravaju proporcionalnu ravnotežu povrata prinosa i rizika, u skladu s vašim potrebama. Na taj je način vaša imovina u svakom trenutku optimalno uložena.

Promjenjiva raspodjela imovine ulaganja

Fleksibilna upotreba različitih vrsta imovine ključni je element uspjeha za bilo koje dugoročno ulaganje. Svaka vrsta imovine ima drugačije izglede za povrat, kao i različite rizike od gubitka. Kako bi se izradio optimalan profil rizika/povrata, diverzificiramo ulaganja preko širokog raspona vrsta imovine poput instrumenata tržišta novca, dionica ili obveznica. Također ulažemo u različite regije i valute. Prema određivanju stupnja rizika pojedinog YOU INVEST fonda, utvrđuje se udio pojedinih vrsta imovine kao i međuovisnost kretanja cijena različitih vrsta imovine u strukturi portfelja fonda. U ukupnom portfelju omjer rizika/povrata na ulaganje je bolji što je niža međuovisnost kretanja cijena različitih vrsta imovine. Iako pojedini vrijednosni papir može ostvariti negativan rezultat, ukupni rezultat portfelja može biti pozitivan zbog povoljnog tržišnog kretanja druge vrste imovine u portfelju.

Upravljački pristup

Dugoročni cilj palete proizvoda YOU INVEST je generirati prinos uz pridržavanje pripadajućih specifikacija rizika. U tu svrhu fond manageri aktivno preraspoređuju portfelje kako bi minimalizirali gubitke i maksimalno iskoristili prilike na tržištu. Osnovna ideja ove strategije je izbjeći pretjerane fluktuacije u vrijednosti fonda YOU INVEST.

Struktura portfelja

YOU INVEST temelji se na sustavnom investicijskom procesu dokazanom kroz dugotrajnu praksu. To rezultira discipliniranim odlukama o ulaganju kojima je cilj optimalna struktura portfelja. Proces ulaganja se sastoji od tri koraka:

1. korak: osnovni portfelj
  • Ovdje se zasniva portfelj neutralne osnove u skladu s pripadajućim određivanjem rizika unutar dopustivih raspona različitih vrsta imovine i mogućih investicijskih ograničenja.
2. korak: izbor podfonda u strukturi portfelja
  • Ovdje odabiremo najbolje fondove za različite vrste imovine na temelju opsežnog istraživanja. U obzir dolaze fondovi iz palete Erste Asset Managementa kao i vanjski fondovi.
3. korak:
  • U okviru raspona utvrđenih u osnovnom portfelju, radimo kratkoročne prilagodbe što se tiče izračuna omjera pojedinih vrsta imovine za specifično tržišno okruženje. Dionički dio portfelja također prolazi kroz aktivnu raspodjelu prema državama. Privremeno se može preuzeti i valutni rizik ako naši stručnjaci očekuju pozitivan razvoj neke valute.