Impressum

 

Erste Asset Management d.o.o.

Adresa društva i kontakt:

Ivana Lučića 2 a, 10000 Zagreb

Tel: +385 (0)72 37 2900

Fax: +385 (0)72 37 2901

E-Mail: erste-am@erste-am.hr

Internetska adresa: www.erste-am.hr

Društvo je upisano u registar: Trgovačkog suda u Zagrebu

Matični broj subjekta: 080244669

OIB: 68572873963

Predmet poslovanja:

Osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, upravljanje portfeljima i investicijsko savjetovanje.

Nadzorno tijelo:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Miramarska 24b

10000 Zagreb

Internetska adresa: www.hanfa.hr

Članovi Uprave:

Josip GLAVAŠ

Snježana ŠALKOVIĆ DASOVIĆ

Miroslav JURIŠIĆ

Nadzorni odbor:

Heinz BEDNAR

(Predsjednik)

Adrianus Josephus Antonius JANMAAT

Ivica SMILJAN

Vlasnici:

Siječanj 2017

Osnovni sadržaj internetske stranice:

- Predstavljanje fondova pod upravljanjem Erste Asset Managementa i Erste Asset Management GmbH investicijske grupe

- Informacije i detaljni linkovi o financijskim proizvodima (naročito investicijskih fondova), uslugama i drugim aplikacijama koje pruža Erste Asset Management i Erste Grupa

- Informacije o investicijskim fondovima, vrijednosnim papirima, tržištu kapitala i investiranju

Tehnička provedba internetske stranice:

U suradnji s IT Solutions

Datum izrade:

Siječanj 2017

Izjava o odricanju odgovornosti:

Informacije na našim mrežnim stranicama služe isključivo u promidžbene svrhe. Riječ je o dodatnim informacijama za naše ulagače koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za sastavljanje informacija na odnosni datum njihove pripreme. Financijske analize izrađuje naša Služba za ekonomska istraživanja u skladu sa zakonskim zahtjevima. Naše izjave, analize i zaključci opće su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagača vezano za povrate, poreze, podnošljivost rizika niti za to jesu li financijski proizvodi ili transakcija na koje ovdje upućujemo za njih prikladni ili primjereni. Izračuni rezultata i uzoraka nisu pouzdani pokazatelji budućih rezultata. Povijesni rezultati ne ukazuju nužno na buduće rezultate, a transakcije s financijskim proizvodima (uključujući, ali ne ograničavajući se na vrijednosne papire, ročnice, opcije i druge financijske instrumente) su rizične.

Pružene informacije ne tumače se kao osobni investicijski savjet ili preporuka, kao ponuda za kupnju ili prodaju, kao nagovaranje ili preporuka za bilo kakvu ponudu za upis, kupnju ili prodaju ili sudjelovanje u bilo kojem financijskom proizvodu ili u strategiji trgovanja koja podrazumijeva bilo što od navedenog. Budući da svi proizvodi ili transakcije nisu prikladni ili primjereni za sve ulagače, ne smijete zaključivati bilo kakve transakcije prije no što se posavjetuje s vašim neovisnim savjetnicima (uključujući, ali ne ograničavajući se na porezne savjetnike) kako biste bili sigurni, bez obzira na ovdje pružene informacije, da planirana investicija odgovara vašim potrebama i željama te da u potpunosti razumijete rizike koje to podrazumijeva.

Informacije se dobivaju iz izvora koje smatramo pouzdanima i cjelovitima. Pomno smo istražili i pripremili informacije u skladu s našim najboljim saznanjima i vjerom, ali ni mi, a niti naša povezana društva i/ili ovlaštene osobe, direktori, članovi Uprave, zastupnici, poslovni partneri i zaposlenici ne izjavljujemo niti jamčimo, izričito ili prešutno, istinitost, pravovremenost, cjelovitost i točnost pruženih informacija. Mi, naša povezana društva i/ili naše ovlaštene osobe, direktori, članovi Uprave, zastupnici, poslovni partneri i zaposlenici nismo odgovorni za gubitke ili štete bilo kakve naravi (uključujući, ali ne ograničavajući se na izravni, neizravni ili posljedični gubitak ili gubitak dobiti) koji mogu nastati iz ili u vezi s pristupom i/ili korištenjem naše mrežne stranice ili oslanjanjem na pružene informacije. Navedeno se odnosi i na sve ostale internetske stranice do kojih se može pristupiti putem hiperveze.

Pridržavamo pravo izmjena u bilo kojem trenutku bez obavijesti.

Jezici:

Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku.

Elektronička pošta:

Na svu elektronička poštu odgovorit ćemo u vrijeme uredovnog radnog vremena.

Politika zaštite podataka:

Cijenimo vaš interes za internetsku stranicu naše tvrtke. Erste Asset Management d.o.o. je odgovoran za sadržaj ove internetske stranice. Iako smo pomno pregledati linkove na vanjske internetske stranice ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za njihov sadržaj ili sigurnosti.

Trudimo se kako bi zaštitili vaše osobne podatke prilikom prikupljanja i obrade, a koji se koriste tijekom posjete našoj internetskoj stranici. Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa zakonskim zahtjevima (posebice, Zakonom o zaštiti osobnih podataka). Sljedeće informacije opisuje vrstu podataka koja se prikuplja kada posjetite internetsku stranicu i kako se ti podaci koriste:

1. Osobni podaci

Osobni podaci se obrađuju i prikupljaju na našim internetskim stranicama samo ukoliko su izravno upisani, npr. registracijom korisnika. Neizravno, osobni podaci se ne pohranjuju ili obrađuju, osim IP-adresa koja je tehnički nužna za pružanje ove usluge.

Koristimo najsuvremeniji načini šifriranja, procese pristupa i nadzora sustava kada se osobni podaci prenose ili pohranjuju kako bi omogućili najbolju moguću zaštitu od neovlaštenog pristupa.

2. Korištenje i objavljivanje osobnih podataka

Ukoliko ste nam ustupili vaše osobne podatke koristit ćemo ih isključivo kako bi mogli odgovoriti na vaše upite, sklopiti s vama ugovor, za potrebe tehničke administraciji ili ukoliko smo na prisiljeni od strane vlasti nakon odgovarajućih pravnih postupaka.

Vaši osobni podaci neće se otkrivati trećim osobama, isključivo u situacijama ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili ako ste dali vašu suglasnost. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo koje vrijeme, na snazi od tog trenutka nadalje.

Proslijedit ćemo vam oglašavanja, informacije ili biltene putem elektronske pošte ili drugim elektroničkim putem ukoliko ćemo imati vaš pristanak. Ako više ne želite zaprimati takav sadržaj u bilo kojem trenutku možete se odjaviti bez naknade putem pisane ili elektroničke pošte na naše kontakt adrese.

3. Pravo na informaciju o podacima i na ispravak i brisanje podataka

Imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informacije o vašim pohranjenim podacima, ispravak ili brisanje podataka prema uvjetima utvrđenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i molimo vas da nas o tome obavijestite pisanim putem na adresu društva navedenu u impresumu.

4. Kolačići / Cookies

Kolačići su male tekstualne datoteke koje omogućuju prepoznavanje starog korisnika. Međutim, osobni podaci se ne pohranjuju kao što ime ili adresa. Drugim riječima, ti podaci ne mogu se koristiti za osobnu identifikaciju. Mi koristimo kolačiće kako bi prilagoditi našu ponudu za svoje potrebe i analizirati kako se koristi ta ponuda. Možete prilagoditi Vaš preglednik da zahtijeva vaš pristanak prije prihvaćanja kolačića ili ih blokirati u cjelini. Međutim, neke od naših ponuda ne možete koristiti bez prihvaćanja kolačića.

5. Društveni mediji i automatsko preuzimanje slika

Nudimo interakciju s različitim platformama društvenih medija. Kada je u interakciji s takvom uslugom vaš se preglednik spaja na tu uslugu i na taj način daje svoju IP adresu i ako je putem tog preglednika komunicirano s tom platformom ranije, pruža i druge informacije kao što su kolačići. Gdje god je to moguće, pokušavamo izbjeći takav prijenos podataka sve dok ne počnu interakcije s jednom od platforme. Klikom na ikonu (npr. Facebook logo) što pokazuje da ste spremni za komunikaciju s odabranom platformom (u ovom slučaju Facebook) i Vaši podaci poput IP-adrese su komunicirali s ovim društvenim medijem platforme.

Važne pravne napomene:

Ovaj internetska stranica je sredstvo promidžbe.
Ukoliko nije drugačije navedeno, izvor podataka je Erste Asset Management d.o.o.
Komuniciramo na hrvatskom i engleskom jeziku. Prospekt (kao i eventualne izmjene prospekta) objavljen je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16).

Prospekt i ključni podaci za ulagatelje dostupni svim zainteresiranim osobama besplatno, u sjedištu društva za upravljanje kao i u svim poslovnicama depozitara. Točan datum zadnje objave prospekta, jezici na kojima su ključni podaci za ulagatelje dostupni kao i informacije o drugim mjestima na kojima su ti dokumenti dostupni objavljeni su na internetskoj stranici www.erste-am.hr.
Ova isprava sadrži dodatne informacije za naše ulagatelje koje se temelje na razini znanja osobe zadužene za njihovo sastavljanje informacija u vrijeme kad ih je sastavila. Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo Vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire osim opisanih izgleda nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati.